Умањивање зоне заштите водоизворишта Београда у Макишу за 1160 хектара.

Министарство здравља РС донело је Решење број: 530-01-48/2014 од 1.8.2014. године којим се одређују зоне санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда.  Решење је потписао министар здравља Златибор Лончар.  Овим решењем умањена је зона заштите водоизворишта у близини фабрике воде и водоизворишта Макиш на Чукарици за чак 1160 хектара! Ту се налазе фабрике воде Макиш I и Макиш II које су од кључног значаја за снабдевање чистом пијаћом водом не само Београда већ и преко магистралног водовода Макиш – Младеновац који је у изградњи, једног дела Шумадије.

Ово земљиште деценијама је пажљиво чувано од сваке правне и бесправне градње, и тренутно је зелена површина покривена шумом, ливадама и ораницама. Та „празнина“ је запала за око инвеститорима и градитељима још у време мандата претходних градоначелника, али су све такве иницијативе биле одбијане, уз свест о значају очувања ресурса чистог водоизворишта који је важнији од сваког профита. За напредњачку градску власт то изгледа није било важно.

Из најава градских и општинских функционера у медијима објављиваним током 2015. и 2016. године, могло се закључити да је намера локалних власти била да се у тој зони изгради некаква привредна, односно Индустријска зона, односно да се тамо граде комерцијални објекти.

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:533752-Kinezi-i-Ameri-grade-kraj-Save

У међувремену се од приче о индустријској зони и запошљавању постепено прешло на најаве о новим насељима и претежно стамбеној изградњи у том делу града. У медијима су се појавиле и најаве да ће Макишко поље бити уступљено Богољубу Карићу да ту реализује свој „пројекат“ Тесла град, а овај тајкун, чија је странка иначе била до сада на свим листама чији је носилац био Александар Вучић, и сам је у јавности у више наврата потврдио ове најаве.

http://rs.n1info.com/a331176/Vesti/Vesti/Ugrozeno-vodoizvoriste-Makis.html

У међувремену је окончан и архитектонско – урбанистички конкурс за будући изглед Макишког поља, а у изради је и План детаљне регулације дела Макишког поља. План се налази у фази раног јавног увида током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Површина плана је око 680 хектара и обухвата део територије градске општине Чукарица, простор Аутопутске обилазнице, Савске магистрале, улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића и подручје железничке станице „Макиш“. У оквиру плана предвиђена је изградња комерцијалних садржаја и мешовитих градских центара на око 380 хектара, а правилима грађења биће прописана висина објеката од 20 до 40 метара, у зависности од зоне градње.  Постоји оправдана бојазан да овакви планови могу угрозити и загадити најважније водоизвориште у Србији и у будућности довести у питање квалитет пијаће воде у Београду.