Повећавање пореза на имовину

2013. године град Београд је од грађана и привреде наплатио 5,5 милијарди динара кроз Порез на имовину. Већ 2015. године наплаћени износ пореза на имовину је порастао на око 15 милијарди, а за 2018. годину планира се да се наплати 17,3 милијарде динара.